Lucarari de reparatii si reabilitare fatada la Caminul Culturl Tusnadu Nou 2019
100000
Tuşnadu Nou - Újtusnád
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Lucarari de reparatii si reabilitare fatada l
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Lucrari de reparatii
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Nu dispune de fonduriile necesare
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Tusnadu Nou
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%