MICROCENTRALĂ TELEFONICĂ CU POSIBILITATEA ÎNREGISTRĂRII CONVORBIRILOR

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MICROCENTRALĂ TELEFONICĂ CU POSIBILITATEA ÎNREGISTRĂRII CONVORBIRILOR
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc - Medicina legala
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Accesul clienților la informațiile legate de serviciile prestate se face dificil, datorită faptului că nu dispunem de birou de informații, iar compartimentele și laboratoarele componente lucrează în mod diferit, fără o centralizare a informației.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Nu există birou de informații, nici personal calificat care să poată da relații despre întregul domeniu de activitate. Având în vedere complexitatea informației solicitate de către populație se consumă inutil timpul de lucru al personalului. Inexistența posibilității de înregistrare a convorbiriilor telefonice este o deficiență care naște neînțelegeri și atrage după sine reclamații de nedorit.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Accesul țintit al populației la laboratorul/compartimentul din componență cu reducerea timpului de răspuns. Eficientizarea activității și servicilor oferite prin reducerea timpului ocupat de furnizarea informațiilor. -Evitarea reclamațiilor și sesizărilor inutile.
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
6.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
6.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
MICROCENTRALĂ TELEFONICĂ CU POSIBILITATEA ÎNREGISTRĂRII CONVORBIRILOR 6.00 0.00 6.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu