ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE ACOPERIȘ GRUP DE CLĂDIRI SPITAL VECHI STR. N. BĂLCESCU NR.1 (DALI)

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE ACOPERIȘ GRUP DE CLĂDIRI SPITAL VECHI STR. N. BĂLCESCU NR.1 (DALI)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
a) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii(71.01.30)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Cladirea spitalului vechi (str. Nicolae Balcescu, nr.1)
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Avand in vedere faptul ca, construirea unui corp nou de cladire pentru mutarea sectiilor care functioneaza in acest grup de cladiri (OFTALMOLOGIA, DERMATOLOGIA, PSIHIATRIA), in vecinatatea spitalului aflat pe str. Denes Laszlo se va realiza in urmatorii 10 ani, asigurarea conditiilor necesare desfasurarii activitatii presupune efectuarea unor reparatii la constructiile existente.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Cladirea principala a spitalului a fost construita intre anii 1888 si 1890, neefectuandu-se reparatii capitale pana in prezent. In anul 2004 s-au efectuat lucrari de reparatii la fatada cladirii, in cazul acoperisului s-au facut doar mici interventii. In prezent, datorita degradarii acoperisului, apa se infiltreaza in cladire in mai multe locuri, ingreunand activitatea spitalului si duce in timp la deteriorarea constructiei. Jgheaburile si burlanele de asemenea sunt intr-o stare necorespunzatoare, schimbarea acestora devenind necesara. Cladirea magaziei, respectiv cladirile in care functioneaza psihiatria a fost construite ulterior edificarii cladirii principale, se afla in stare degradata, repararea acoperisului fiind o necesitate imediata. Fatada cladirii necesita de asemenea reparatii, costurile acestuia se vor suporta din fondurile alocate in cadrul bugetului spitalului la capitolul reparatii curente.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
20.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
20.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU REPARATII CAPITALE ACOPERIȘ GRUP DE CLĂDIRI SPITAL VECHI STR. N. BĂLCESCU NR.1 (DALI) 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu