Înființare after school în comuna Siculeni2019
100000
Siculeni - Madéfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prin această investiție se realizează o clădire pentru activități after school. Clădirea afterschool va fi o construcție pe două nivele, amenajată cu 6 săli de învățământ, o sală de mese, și anexe aferente acestora.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul principal al investiției este asigurarea condițiilor corespunzătoare copiilor din comună pentru realizarea activităților de învățare după programul normal de școală.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Necesitatea investiției se justifică prin faptul că în prezent nu sunt în comună spații necesare și corespunzătoare pentru activitățile de învățare de căttre toți copii.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt copii și tinerii din comună într-un număr aprox. de 200.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Investiția este în curs de realizare prin programul FEADR submăsura 7.2, dar necesitatea actualizării contractului de lucrări a condus la majorarea cheltuielilor neeligibile, pentru care nu există în prezent sursa de finanțare, această valoare fiind solicitat prin această notă de fundamentare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

50% - 75%