Modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Siculeni2019
190000
Siculeni - Madéfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Comuna Siculeni are un Contract de Finantare semnat cu AFIR, avand ca obiect modernizarea retelei de drumuri de interes local in comuna Siculeni, cu o lugime de 4600 m.Contractul de finantare are o valoare eligibila (fara TVA) de 4461796 lei si o valoare neeligibila de 871567 lei, cu TVA. Lucrarile incluse in proiect sunt executate intr-un procent de 35%.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectul investitiei este modernizarea drumurilor din comuna.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Comuna Siculeni are mai multe proiecte si investitii in derulare, care necesita si aport propriu semnificativ. In cazul acestui proiect finantat prin PDNR, valoarea neeligibila este de 871.567 lei. Proiectul trebuie finalizat cal tarziu pana la iunie 2020, ceea ce inseamna ca si cheltuielile neeligibile trebuie sa fie acoperite si platite. In acest moment Comuna Siculeni nu are la dispozitie suma necesara pentru acoperirea cheltuielilor neeligibile a proiectului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii sunt in principal locuitorii comunei Siculeni, 2700 de persoane, dar si vizitatorii, turistii care vin in comuna noastra, cca. 8000 persoane/an.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Proiectul se deruleaza din septembrie 2017 si in momentul de fata lucrarile sunt executate in cca 35%.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%