Valoarea neeligibila in cadrul proiectelor in curs de derulare in comuna Racu2019
150000
Racu - Csíkrákos
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
In comuna Racu sunt in curs de realizare mai multe proiecte, suma solicita reprezinta reprezinta valoarea neeligibila in cadrul acestor proiecte dupa cum urmeaza: • Reabilitare drumuri comunale (PNDR 7.2) 30.000 lei • Reabilitare drumuri comunale (PNDL) 150.000 lei • Dotarea caminelor culturale (7.6) 15.000 lei • Parc interactiv de constietizare ecologica 15.000 lei • Modernizarea iluminatului public (PNDL) 14.000 lei
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul investitiilor este realizarea unor investitii durabile
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitori comunei Racu- aproximativ 756 gospodari.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Difera in functie de proiect: • Reabilitare drumuri comunale (PNDR 7.2) 30% • Reabilitare drumuri comunale (PNDL) 15% • Dotarea caminelor culturale (7.6) 85% • Parc interactiv de constietizare ecologica 25% • Modernizarea iluminatului public (PNDL) 33%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

26% - 50%