Modernizare/construire și dotare de noi baze de Salvamont în Județul Harghita – Borsec (PT+DTAC)

Serviciul Public Salvamont înființat în anul 2003 are de acoperit în județul Harghita o zonă de 6.639 kmp, din care 3.718 kmp (56%) în areal montan. În urma construirii și dotării unei baze Salvamont în orașul Borsec, echipa locală ar putea interveni la solicitarea celor din zonă economisind mult efort fizic și material. Terenul studiat pentru construirea bazei Salvamont în orașul Borsec este în prezent teren viran, se află în intravilanul localității, și este atribuit cu folosință gratuită Serviciului Public Salvamont din cadrul Consiliului Județean Harghita. În vederea accesării fondurilor prin Programul de finanțare POR 2014-2020 Axa prioritară 7 s-a realizat un Studiu de fezabilitate (SF) care a fost aprobat cu Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 107/2017, actualizat prin Hotărârile Consiliului Județean Harghita nr. 260/2017 și 216/2018.