Reabilitare DJ 131 - DJ 133 – DJ 137A – LOT 3 – DJ 131 KM 38+621 – 54+984: DJ 133 KM 25+000 – 41+866: DJ 137A KM 0+000 – 16+000 (execuție lucrări)

Drumurile județene de reabilitat au o lungime totală de 49,229 km, având îmbrăcăminte de tip asfalt beton și unele sectoare de drum pietruit. Starea tehnică a drumurilor este necorespunzătoare. Suprafața de rulare cu degradări multiple (gropi, denivelări longitudinale și transversale, tasări, etc.), elementele de siguranța circulației sunt insuficiente. Podurile și podețele sunt în stare degradată și colmatate, șanțurile lipsesc sau sunt colmatate