Portofoliu de proiecte

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Portofoliu de proiecte
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Economia judetului Harghita
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Ditrau - Gyergyóditró
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Judetean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Vezi documentele atasate
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Vezi documentele atasate
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Documente: 
AtaşamentMărime
PDF icon portfolio_nj9_20170313082953.pdf622.26 KB
Obiectivele proiectului: 
Vezi documentele atasate
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Vezi documentele atasate
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
85.00 mii lei
Denumirea investitiei
Portofoliu de proiecte
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu