Strategia de dezvoltare economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030

Agentia de Dezvoltare Judeteana Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Strategia de dezvoltare economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030
Clasificare
Categoria bugetara: 
54.02 Alte servicii publice generale
Cheltuieli bugetare: 
...50. alte servicii publice generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Analiza domeniilor de specializare economică, Analiza diagnostic în ceea ce privește agricultura, zootehnia și silvicultura, Analiza diagnostic în ceea ce privește domeniul energiei și resursele naturale, Analiza diagnostic în ceea ce privește infrastructura, Analiza diagnostic în ceea ce privește educația etc.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr 5
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Agenția de Dezvoltare Județeană Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Culegerea de informații, clasificarea și catalogarea coerentă a acestora în vederea întocmirii unei baze de date utile pentru realizarea de analize pentru toate domeniile luate în studiu pentru elaborarea strategiei.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Identificarea problemelor și situațiilor actuale pentru dezvoltarea economiei județului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Dezvoltarea economiei județului prin elaborarea acestui studiu.
Obiectivele proiectului: 
Identificarea problemelor actuale în vederea dezvoltării județului Harghita, etc.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
2.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
2.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Strategia de dezvoltare economică a județului Harghita pentru perioada 2021-2030 132.00 2.00 0.00 0.00 130.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu