„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ cod smis 125428 (realizare si montare panou temporar si placa permanenta)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ cod smis 125428 (realizare si montare panou temporar si placa permanenta)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
1. Investiţii în continuare – Construcții
Investiţii în continuare: 
b) Investiţii în continuare – Construcții (subcapitolul 58)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Investitia presupune reabilitarea sistemului rutier aferent DJ126 Voslabeni-Lazarea, si care traverseaza comunele Voslabeni, Suseni, Ciumani, Joseni, Lazarea. Lucrarile vizeaza reabilitarea sectorului km 0+000 - km. 5+650. Lucrarile se vor derula în doua etape, datorita faptului ca sectoarele de drum situate între km 0+211 - km. 0+820 si km 1+385 - km 1+425 presupun realizarea a doua treceri la nivel cu calea ferata, iar sectoarele de drum respective se afla în administrarea CFR. În prezent sunt în derulare lucrarile aferente sectoarelor aflate în administrarea CJ Harghita. Lungime drumuri județene modernizate conectate la TEN-T: 5,65 kilometrii.Realizarea a 6 panouri de informare temporare pe perioada de realizare a investitiei și realizarea a 6 plăci de informare permanente la finalizarea investitiei.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Voșlăbeni - Vasláb
Adresa: 
Voslăbeni-Lazarea jud Harghita
Amplasament: 
Voslabeni-Lazarea, si care traverseaza comunele Voslabeni, Suseni, Ciumani, Joseni, Lazarea.. Lucrarile vizeaza reabilitarea sectorului km 0+000 - km. 5+650. Lucrarile se vor derula în doua etape, datorita faptului ca sectoarele de drum situate între km 0+211 - km. 0+820 si km 1+385 - km 1+425 presupun realizarea a doua treceri la nivel cu calea ferata, iar sectoarele de drum respective se afla în administrarea CFR. În prezent sunt în derulare lucrarile aferente sectoarelor aflate în administrarea CJ Harghita.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Partener nr.1 - Lider de proiect: U.A.T. Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Partener nr. 2 -Voșlăbeni; Partener nr.3 - Suseni; Partener nr. 4 - Ciumani; Partener nr. 5 -Joseni; Partener nr. 6 -Lăzarea
Nr şi data Hotărârii CJH / contractului de executie (dupa caz): 
Hot. 217/28.08.2017 - DALI DJ126; Hot. 174/05.07.2018 - Modificare DALI DJ126; Hot.CJHR nr. 243/12.09.2018 - Aprobare proiect DJ126
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
8.40 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Buget de stat
Fonduri externe nerambursabile
Suma aprobată pt anul în curs: 
8.40 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
„Modernizare DJ 126, km 0+000-5+650“ cod smis 125428 (realizare si montare panou temporar si placa permanenta) 16.70 8.40 0.00 0.00 8.30
Durata
Durata estimată (luni): 
24 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da