Modernizarea infrastructurii rutiere si tehnici edilitare in str. Soret, localitatea Corund, Etapa 1 Lucrari de reconstituire a podului peste paraul Corund si executia drumului pe sectorul 0+410 km - 0+616 km

UIP SMID Harghita

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Modernizarea infrastructurii rutiere si tehnici edilitare in str. Soret, localitatea Corund, Etapa 1 Lucrari de reconstituire a podului peste paraul Corund si executia drumului pe sectorul 0+410 km - 0+616 km
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Corund - Korond
Adresa: 
Str. Soret, FN
Amplasament: 
Comuna Corund, judetul Harghita, pe terenurile apartinand comunei
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Judetul Harghita/ Comuna Corund
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Drumul din comuna Corund, str. Soret deserveste si Statia de transfer si Centrul de colectare selectiva a deseurilor din Comuna Corund. Pentru functionarea in conditii optime a ST si CCSD este necesara reabilitarea drumului si podului peste paraul Corund.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Conform Expertizei tehnice, podul este intr-o stare avansata de degradare.Solutia recomandata este inlocuirea cu un pod nou.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Operarea Statiei de transfer si Centrul de colectare selectiva a deseurilor, circulatia populatiei din zona.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contractul de finantare nr. 168/19.03.2018 aferent proiectului Fazarea proiectului Sistem de management integrat al deseurilor in judetul Harghita, din care au fost realizate Statia de transfer si Centrul de colectare selectiva din comuna Corund.
Obiectivele proiectului: 
Realizarea podului peste paraul Corund si executia drumului pe sectorul 0+410 km - 0+616 km
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Populatia de zona Comunei Corund
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
1 865.55 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 865.55 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Modernizarea infrastructurii rutiere si tehnici edilitare in str. Soret, localitatea Corund, Etapa 1 Lucrari de reconstituire a podului peste paraul Corund si executia drumului pe sectorul 0+410 km - 0+616 km 2331.94 1865.55 0.00 0.00 466.39
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da