Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 - 9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 - 9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cristuru Secuiesc - Székelykeresztúr
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Adresa: 
DJ 134A, sector km 9+730 – 9+830, Șoimușu Mic, Săcel
Amplasament: 
DJ 134A, sector km 9+730 – 9+830, Șoimușu Mic
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Autoritatea Unitatea Administrativ Teritorială, județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pe tronsonul de drum aflat încă în faza de construcție au fost puse în evidență forme de cedare structurală a sistemului rutier cu deformații excesive a terenului. S-au identificat tasări semnificative de 20-25cm. Cedările se extind și în afara amprizei drumului pe versantul aval. Degradarea și cedarea parțială a sectorului de drum județean pun în pericol buna desfășurare a traficului rutier în zonă. Fenomenul de alunecare ce afectează sectorul de drum se desfășoară pe o lungime de aprox. 60m, între poziția km 9+750 – km 9+810. Treptele principale de rupere afectau în totalitate sensul de mers din dreapta. În continuarea treptelor au fost identificate forme accentuate de tasare fisuri și crăpături ce se dezvoltau până la acostamentul din zona de debleu. În zona de rambleu a drumului, în imediata vecinătate pe panta versantului, sunt forme procese geomorfologice de tip eroziune și trepte succesive de rupere, sub forma unor terase formate pe fondul stabilizării naturale a versantului. În urma evoluției în timp a proceselor geomorfologice, în prezent, a fost observat faptul că fenomenul de alunecare ce afectează sectorul de drum se desfășoară pe o lungime de aprox. 60m, între poziția km 9+750 – km 9+810, însă lucrările vor fi efectuate pe o lungime de 100 m, între km 9+730 – 9+830 așa cum este prezentat în Expertiza tehnică elaborată de SC RC Geoproiect SRL-D.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Restabilirea confortului și siguranței circulației este indispensabilă pentru locuitorii din zona drumului județean DJ 134A, pe amplasamentul afectat și pentru evitarea agravării situației care ar putea cauza creșterea costurilor exponențial cu degradările, este necesară întocmirea unui proiect tehnic și luarea unor măsuri urgente pentru aducerea sectorului de drum la situația inițială, eliminând efectele alunecării de teren.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătăţirea capacității portantă și aducerea indicatorilor de calitate la standardele în vigoare pentru această categorie de drum și implicit la îmbunătățirea condiţiilor de siguranță a circulaţiei.
Obiectivele proiectului: 
Obiectivele proiectului sunt: reabilitarea structurii rutiere a drumului, realizarea profilelor cu elemente geometrice care să respecte prevederile legale, asigurarea scurgerii apelor pluviale, respectiv realizarea lucrările necesare pentru refacerea structurii drumului și prevenirea alunecărilor de teren în zona drumului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii din zonele de împrejur, mai ales locuitorii din Șoimușu Mic, respectiv orașului Cristuru Secuiesc, respectiv cetățenii care circulă între Cristuru Secuiesc – Șoimușu Mic.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
100.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
100.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Refacere și consolidare corp drum pe DJ 134A, sector km 9+730 - 9+830, afectată de alunecare de teren (proiectare și execuție) 1764.00 100.00 0.00 0.00 1664.00
Durata
Durata estimată (luni): 
18 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Da