Modernizarea Centrului Cultural din Comuna Cozmeni2019
41000
Cozmeni - Kozmás
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Modernizarea Centrului Cultural din Comuna Cozmeni va fii executata de localnicii comunei prin munca voluntara.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectul investitiei este renovarea cladirii in asa fel ca grupuriile cu activitati culturale sa primeasca spatiu unde sa-si poate dezvolta abilitatiile. Aici vorbim mai ales de fanfara, grupul de dans si grupa de teatru a comunei, care necesita spatiu permanent pentru repetitii care au loc in fiecare saptamana fara a deranja alte evenimente in casa de cultura, unde in prezent ele trei grupuri fac repetitiile.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Comuna Cozmeni nu are suficiente fonduri pentru modernizarea cladiirii, dar este foarte important si necesar ca grupuriile cu activitati culturale sa poata dezvolta in conditii bune. Pana la inceputul anului 2019 cladirea a fost folosita de gradinita de copii Dr. Boga Alajos, si toaletele au fost in asa fel construite incat sa fie utilizare de copii din gradinita. Ei mutanduse in cladirea cea noua, permitand astfel ca cladirea sa fie renovata si utilizata in scopul activitatii culturale.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii directi al investitiei sunt 40-45 persoane din fanfara Tuzson János, 37 persoane din grupul de dans Bojzás si 60-70 copii din grupul de dans Bojzácska, si 12 persoane din grupa de teatru. Beneficiarii indirecti sunt localnicii comunei, mai ales familiile grupurilor
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Implementarea investitiei este in faza de proiectare.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%