Expertiză tehnică pentru lucrările executate în cadrul investiției „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Expertiză tehnică pentru lucrările executate în cadrul investiției „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. dr. Dénes László nr. 2
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Lucrările aferente investiţiei „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc”, pentru care a fost încheiat contractul nr. 9173/08.05.2012 cu S.C. Fundamenta S.R.L. Gheorgheni, au fost suspendate în perioada 23 iulie 2013 – 17 iulie 2014, iar după emiterea Ordinului de reîncepere a lucrărilor, executantul nu a reușit nici până în prezent să termine lucrările, prin urmare contractul de execuție urmează a fi reziliat. Având în vedere faptul că în ultimii 3 ani în cadrul acestui contract au fost executate foarte puține lucrări, iar în vederea continuării și finalizării investiției - după rezilierea contractului inițial - va fi necesar elaborarea unui proiect nou, este indispensabil elaborarea unei expertize tehnice pentru lucrările de arhitectură, instalații electrice, instalații sanitare și instalații termice, în vederea stabilirii stării tehnice a acestora, precum și a conformității cu prevederile normelor tehnice în vigoare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Funcționarea în condiții neadecvate a Spitalului Județean de Urgență.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prin elaborarea acestei expertize tehnice se va stabili starea actuală a lucrărilor executate până în prezent, precum și conformitatea acestora cu prevederile normelor tehnice în vigoare, ceea ce va constitui baza Caietului de sarcini pentru elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Documentația tehnico-economică a investiției a fost aprobată cu Hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 186/2011.
Obiectivele proiectului: 
- stabilirea stării actuale a lucrărilor executate până în prezent - elaborarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a Proiectului Tehnic - continuarea și finalizarea lucrărilor de reamenajare și extindere a Spitalului Județean de Urgență
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Județul Harghita și județele limitrofe, și locuitorii județului Harghita și a județelor limitrofe
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
160.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
160.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Expertiză tehnică pentru lucrările executate în cadrul investiției „Reamenajarea și extinderea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc” 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu