PLACA PERMANENTA

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

PLACA PERMANENTA
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Beneficiarii proiectelor, sunt obligati ca, nu mai tarziu de 3 luni de la incheierea proiectului, sa monteze placi permanente prin care se vor face cunoscute actiunile Uniunii Europene. Placile permanente vor fi instalate într-un loc vizibil, la locatia proiectului sau in apropierea acestuia. Se va identifica cel mai potrivit amplasament, in ceea ce priveste vizibilitatea si in conformitate cu reglementarile din Romania.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In momentul de fata spitalul nu dispune de placa permanenta.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Vizibilitatea si conformitate cu reglementarile din Romania
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
PLACA PERMANENTA 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu