SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO FULL HD 2HP DIRECTIUNE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO FULL HD 2HP DIRECTIUNE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Instituția noastră nu deține Sistem de supraveghere vieo full HD 2MP, prevăzută de Legea nr. 333/2003, H.G. 301/2012 și Instrucțiunea nr. 9/2013 a M.A.I. Sistem de supraveghere vieo full HD 2MP este necesară pentru paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și nu în ultimul rând pentru protecția persoanelor.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În lipsa acestei Sistem de supraveghere vieo full HD 2MP nu se poate demara procedura de monitorizare a locurilor vulnerabile în incinta instituției.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Cu aceste investiții se dorește creșterea siguranței personalului angajat respectiv al pacienților din cadrul instituției precum și paza bunurilor deținute de spital sau de personal angajat / pacienți tratați.
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
7.50 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.50 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO FULL HD 2HP DIRECTIUNE 7.50 0.00 7.50 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu