REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE SPECIALITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU, PENTRU CLADIREA SPITALULUI SITUATA PE STR. PRINCIPALA, VLĂHIȚA

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE SPECIALITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU, PENTRU CLADIREA SPITALULUI SITUATA PE STR. PRINCIPALA, VLĂHIȚA
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea spitalului din Vlahita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
In conformitate cu OMAI 163/2007 art. 50, lit)b, art. 71 alin. (2) lit b, Omai 146/2013 art.122 alin. (1), Normativul P 118/3-2015 art.3.3.1 alin. (1) lit. (c). Spatiile din unitatile sanitare se doteaza cu sisteme de detectare si semnalizarein caz de incendiu, din acest motiv va rugam sa aprobati proiectarea si executarea sistemelor de detectare si semnalizare a incendiilor in cladiriile spitalului. Acest sistem este necesar si pentru a obtine autorizatie noua de securitate la incendiu.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In momentul de fata nu avem sistem de detectare si semnalizare a incendiilor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Sistemul de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor este o instalație cu rol de protecție, având scopul de a detecta și semnaliza în cât mai scurt timp posibil apariția unui început de incendiu în spatiile protejate, precum și acela de a alarma personalul, echipele de pompieri și oricare altă categorie de persoane aflate în zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia.
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
86.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
86.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
REALIZAREA DOCUMENTATIEI DE SPECIALITATE IN VEDEREA OBTINERII AVIZULUI DE SECURITATE LA INCENDIU, PENTRU CLADIREA SPITALULUI SITUATA PE STR. PRINCIPALA, VLĂHIȚA 86.00 0.00 86.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu