Hotă inox - Bloc alimentar

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Hotă inox - Bloc alimentar
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATIR TULGHEȘ - BLOC ALIMENTAR
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHES, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - BLOC ALIMENTAR
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Hota de inox are rolul de a prelua aburul produs de cele 2 marmite de 150l. Va fi echipată cu ventilator și motor care va prelua aburul și-l va evacua în exterior.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Marmitele achiziționate fără această hotă va creea în bucătărie condiții nepropice desfășurării activității, mucegăirea pereților.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Crearea condiții optime și igienice de muncă.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Desfășurarea activității din bucătărie în condiții igienice.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ- BLOC ALIMENTAR
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5.80 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.80 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Hotă inox - Bloc alimentar 5.80 0.00 5.80 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu