Marmită electrică 150L

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Marmită electrică 150L
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -BLOC ALIMENTAR
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -BLOC ALIMENTAR
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Deoarece cele 2 marmite electrice de 150l din cadrul blocului alimentar sunt defecte, a apărut necesitatea de înlocuire a acestora.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Din cele două marmite existente la această dată, în cadrul blocului alimentar, una este nefuncțională, iar cealaltă a fost reparată (sudată), dar nu prezintă siguranță în exploatare. Prin urmare este necesar achiziționarea a două marmite de 150l.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Asigurarea calitativă, cantitativă și în condiții igienice a hranei în cadrul unității.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor de siguranță pentru personalul blocului alimentar din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș Asigurarea calitativă, cantitativă,și în condiții igienice a hranei în cadrul unității.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - BLOC ALIMENTAR
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
42.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Marmită electrică 150L 42.00 0.00 42.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu