Marmită electrică 150L

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Marmită electrică 150L
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -BLOC ALIMENTAR
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
LOC.TULGHEȘ, NR.342, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ -BLOC ALIMENTAR
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Deoarece cele 2 marmite electrice de 150l din cadrul blocului alimentar sunt defecte, a apărut necesitatea de înlocuire a acestora.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Din cele două marmite existente la această dată, în cadrul blocului alimentar, una este nefuncțională, iar cealaltă a fost reparată (sudată), dar nu prezintă siguranță în exploatare. Prin urmare este necesar achiziționarea a două marmite de 150l.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Termen mediu
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Asigurarea calitativă, cantitativă și în condiții igienice a hranei în cadrul unității.
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
-
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea condițiilor de siguranță pentru personalul blocului alimentar din cadrul Spitalului de Psihiatrie Tulgheș Asigurarea calitativă, cantitativă,și în condiții igienice a hranei în cadrul unității.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHEȘ - BLOC ALIMENTAR
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
VENITURI PROPRII- FOND DE DEZVOLTARE SPITAL
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.00 mii lei
Denumirea investitiei
Marmită electrică 150L
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu