Reparații interioare fără modificări structurale și arhitecturale a căminului cultural din Comuna Ciceu2019
100000
Ciceu - Csíkcsicsó
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Reparații interioare fără modificări structurale și arhitecturale a căminului cultural din Comuna Ciceu
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Reparații interioare fără modificări structurale și arhitecturale a căminului cultural din Comuna Ciceu cuprind următoarele lucrări: zugrăveli și vopsitorii interioare, reparații și înlocuiri la pardoseli și finisaje interioare.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
În procesul de dezvoltare a Comunei Ciceu, pe lângă îmbunătățirea condițiilor de viață, trebuie avută în vedere și dezvoltarea identității locale, având în vedere argumentele, care evidențiează rolul determinant al culturii destinată zonelor rurale. Cultura este ansamblul evenimentelor, organizărilor formale sau informale a comunităților, a modului de conviețuire într-un context integrat sau mai puțin integrat. O valoare locală, în dezvoltarea căruia actorii sociali au investit resurse și timp, și care a fost realizat prin șirul unor acțiuni sociale de mai mică sau mai mare amplorale. Aceste produse se prezintă în unele cazuri sub forma unor obiecte (clădiri, monumente etc.), în alte cazuri în evenimente culturale. Comuna Ciceu are multe obiceiuri şi datini locale, comunitatea păstrează tradiţiile locale legate de shimbarea anotimpurilor, de sărbătorile legate de muncă şi de religie. De exemplu sărbătorile legate de lăsatul secului. În sat sunt ţinute sărbătorile legate de secerat, iar toamna se organizează balul viţei de vie, deşi nu este o zonă viticolă, balurile din perioada de toamnă semnifică sărbătoarea recoltei. Sunt organizate mai multe manifestări în cursul aniilor, care au loc în cămin cultural. Aceste evenimente culturale sunt importante pentru identitatea locală şi zonală, identitatea oamenilor se leagă mai ales de naţionalitatea şi religia lor, iar aceste obiceiuri sunt importante pentru ţinerea în loc a comunităţilor pentru autoidentificarea lor faţă de alţi oameni, concetăţeni. Necesitatea reparațiilor intervine din cauza stării degradate a interiorului clădirii existente. Având în vedere că Comuna Ciceu are în derulare proiectul „Modernizarea căminului cultural din comuna Ciceu„ finanțat prin Program național pentru dezvoltare rurală, în baza contractului de finanțare nr. C07600CM00021772100085/22.03.2018, care cuprinde dotarea căminului cultural, iar înaintea montării anumitori dotări sunt necesare aceste reparații interioare.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Toți locuitori comunei.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%