„LUCRĂRI DE ASFALTARE A DRUMULUI SĂTESC POTIOND ”2019
150000
Potiond - Pottyond
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Porțiunea de drum str.Potiond în comuna Ciucsângeorgiu, sat Potiond se află în stare ușor deteriorată, porțiunea de drum nu este asfaltată. Drumul sătesc are un trafic ridicat zilnic, starea deteriorată este impracticabil mai ales în timpul ploios ori la topirea zăpezilor. Drumul sătesc nu are un sistem de semnalizare verticală corespunzătoare.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Ridicarea nivelului de trai a populatiei, va usura transportul copiilor la unitatiile de invatamant din comuna si la accesul agentilor economici din zona, reducerea timpului de deplasare
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Prin realizarea unei îmbrăcămintea moderne din beton asfaltic, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe această stradă, îmbunătăţindu-se substanţial viabilitatea părţii carosabile, fapt ce conduce la desfăşurarea unei circulaţii corespunzătoare, la reducerea consumului de combustibil şi la o uzură redusă a autovehiculelor. Asfaltarea drumului va facilita la transportul copiilor la unitățile de învățământ din comună, și la accesul agenților economici din zonă
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Locuitorii din satul Armaseni si Potiond(900 locuitori)
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
0%

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

0%