RACORD ELECTRIC la Centrul Judeţean pentru Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, proiectare și execuție

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

RACORD ELECTRIC la Centrul Judeţean pentru Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, proiectare și execuție
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Odorheiu Secuiesc - Székelyudvarhely
Adresa: 
Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, etaj 2, județul Harghita
Amplasament: 
Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, etaj 2, județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Sediul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita din Odorheiu Secuiesc, str. 1 Decembrie 1918, nr. 9, etaj 2 este alimentat cu energie electrică de la rețeaua S.C. O.VE.CO. S.R.L. pe bază de contract. Prin adresa nr. 82/30.01.2019 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita solicită realizarea unei alimentări independente prin racordarea directă a sediului Centrului la rețeaua electrică de distribuție a SDEE Transilvania Sud deoarece S.C. O.VE.CO. S.R.L. nu va mai asigura alimentarea de la rețeaua sa.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Prin adresa nr. 82/30.01.2019 Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita ne înștiințează că S.C. O.VE.CO. S.R.L. nu va mai asigura alimentarea de la rețeaua sa.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Se asigură alimentarea independentă a sediului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Se asigură alimentarea independentă a sediului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Asigurarea condițiilor de muncă necesare desfășurării activității angajaților Centrului precum și a Biroului Teritorial Odorheiu Secuiesc al Consiliului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
100.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
100.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
RACORD ELECTRIC la Centrul Judeţean pentru Conservare şi Promovarea Culturii Tradiţionale Harghita, proiectare și execuție 100.00 100.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu