Reabilitarea si modernizarea străzilor comunale în comuna Sântimbru, sat Sântimbru, județu Harghita2019
325000
Sântimbru - Csíkszentimre
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Prezentul proiect cuprinde modernizarea strazilor comunale din localitatea Santimbru, comuna Sântimbru, județul Harghita. Străzile care urmează a fi reabilitate prezintă o stare de degradare a tuturor componentelor sale ( sistem rutier, santuri, podeț, etc), cu toate că pe parcurs au fost executate o serie de lucrări cu caracter de reparații sau de întreținere, sau chiar de investiții , unele cu caracter preventiv. Rețelele de colectare și evacuare a apelor neconforme ( santuri colmatate, podețe infundate) producând stagnarea apei pe platforma carosabilului.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
În scopul prevenirii situației în care circulația să devină greoie atât pentru mașini și utilaje, cât și pentru pietoni asupra sa trebuie să se intervină cu lucrări mult mai ample decât reparațiile cu lucrări de modernizare. Proiectul va deservi direct mai mulți locuitori din cadrul comunei. În cadrul proiectului vor fi reabilitați în total 3,835 km de străzi.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Reabilitarea și modernizarea străzilor comunale este o activitate prioritară, pentru care nu avem fonduri necesare, contribuția de la bugetul local fiind semnificativă în valoare de 1.462.085 lei.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Proiectul va deservi direct mai multi locuitori din cadrul comunei cât și obiectivele economice și social-culturale.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
În derulare. S-au achiziționat serviciile de proiectare și asistență din partea proiectantului din care s-au plătit până la ora actuală doar serviciile de proiectare( proiect tehnic și documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire).

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%