ALIMENTARE CU GAZE NATURALE LOCALITATEA MĂDĂRAŞ2019
300000
Mădăraș - Csíkmadaras
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Realizarea alimentării cu gaze naturale a parcului industrial, consumatori economici, instituţii şi a consumatorilor casnici din localitatrea Mădăraş.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
Obiectivul specific a investitiei este realizarea parcului industrial a comunei, si prin acesta atragera investitorilor in comună.Prin realizarea investiţiei se va realiza un impact pozitiv asupra sănătăţii oamenilor si protecţiei mediului datorită reducerii noxelor evacuate si prin reducerea defrişărilor de păduri pentru lemne de foc.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţa a locuitorilor comunei Mădăraş, se doreşte înfiinţarea unei reţele de gaze naturale în comună. Solicitările au fost iniţiate din partea producătorilor, a societăţilor şi a locuitorilor din care reise nevoia de a realiza alimentarea comunei cu gaze naturale. Datorită acestor solicitări, este o prioritate care contribuie si la dezvoltarea durabilă a regiunii și a județului.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Beneficiarii investiției sunt locuitorii comunei, instituțiile publice cum ar fi grădinița, școla, casa de cultură, dar mai ales antreprenorii care activeză pe teriotoriul comunei Mădăraş, fiindcă datorită acestei investiții se pot dezvolta afacerile.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Pentru a realiza aceste obiective Comuna Mădăraş a făcut demersuri, a incheiat contract de cofinanţare cu societatea HARGAZ HARGHITA GAZ SA, pentru proiectarea şi execuţia staţiei de reglare-măsurare a gazelor, cu odorizare, cu capacitate de 600 mc/h. În vederea realizării reţelei de distibuţie, dorim să accesăm fonduri din programul naţional de dezvoltare locală, pentru care este necesară întocmirea studiului de fezabilitate.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%