DEZVOLTARE INTEGRATA A MICROREGIUNII FELCSIK, INVESTITII IN INFRASTRUCTURA DE DRUMURI IN COM. MĂDĂRAŞ, JUD. HARGHITA, PRIMA ÎNFIINŢARE SI DOTAREA CENTRULUI DE INGRIJIRE COPII, TIP AFTER-SCHOOL IN COMUNA MĂDĂRAŞ2019
590000
Mădăraș - Csíkmadaras
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
Proiect original depus in 2009 in cadrul PNDR 2007-2013, M322, cuprinde 7 proiecte (majoritar si secundari). Semnarea contractului de finantare: 2015. În cadrul acestei proiect lucrările vizează reabilitarea reţelei stradale a comunei Mădăraş. Această lucrare este necesară datorită stării foarte proaste a drumurilor din intravilanul şi extravilanul comunei. Cu ocazia acestei cereri de finanţare se vizează doar reabilitarea parţială, în total 8 (opt) străzi cu lungime între 307 şi 810 ml, în total 3.795 ml, cu suprafaţa totală (şanţuri, trotuare, străzi şi acostamente) ocupată de 26.565 mp, reprezentînd terenuri din intravilan.În cadrul proiectului de reabilitare a reţelei stradale a comunei Mădăraş este necesară şi reabilitarea străzii Kovesutca în zona podului CF de pe linia 316 Brasov-Deda-Razboieni de la km CF 111+673. Strada substraversează calea ferată pe sub podul CF. Lucrările de drumuir vor respecta următoarele: - se va menţine inălţimea liberă sub pod - se vor monta indicatoare de gabarit pe ambele părţi ale podului - în profil longitudinal altimetric se vor menţine cotele actuale a străzii Falumelletti - scurgerea apelor din precipităţii este asigurată prin panta longitudinală şi transversală şi apele vor fi evacuate prin rigole carosabile - se vor monta indicatoare limitatoare de gabarit şi de acces pe ambele părţi ale subtraversării. În cadrul proiectului de reabilitare a reţelei stradale a comunei Mădăraş este necesară şi reabilitarea străzii Falumelletti în zona podului CF de pe linia 316 Brasov-Deda-Razboieni de la km CF 111+115. Strada substraversează calea ferată pe sub podul CF. - se va menţine inălţimea liberă sub pod - se vor monta indicatoare de gabarit pe ambele părţi ale podului - în profil longitudinal altimetric se vor menţine cotele actuale a străzii Falumelletti - scurgerea apelor din precipităţii este asigurată prin panta longitudinală şi transversală şi apele vor fi evacuate prin rigole carosabile - se vor monta indicatoare limitatoare de gabarit şi de acces pe ambele părţi ale subtraversării.
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
modernizarea drumurilor publice in comunele Cirta, Danesti si Tomesti - modernizare drumurilor publice in comuna Madaras - modernizarea drumurilor publice in comuna Sandominic - achizitionare autospeciale de pompieri (2 buc) - achizitionare buldoexcavator - reabilitare casa de cultura in Sandominic - infiintare afterschool in Madaras
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Suma totala de 2,2 milioane de lei acopera suma necesara pentru ultima transa de plata, adica infiintare afterschool, reabilitare casa de cultura, dirigintele de santier si dotari pentru cladiri in cauza. Valoare totala ultimei transa de plata este 3,4 milioane de lej, dar diferenta intre valoare totala si suma solicitate de la CJ Harghita este prevazuta in bugetele locale si bugetul ADI Felcsik. Comunele membre ADI nu detin surs bugetare necesare pentru plata sumei de 2,2 milioane de lei. Comunele membre ADI depun cereri pentru sprijin defalcate in functie de procentele de participare in proiect Finanţarea investiţiei, ca parte a proiectului integrat, contribuie la dezvoltarea durabilă a regiunii prin următoarele realizări: - dezvoltarea echilibrată a zonei - dezvoltarea reţelei de drumuri şi sistemul stradal, urmărind o perspectivă integrată - îmbunătăţirea accesibilităţii satelor aparţinând comunelor la principalele drumuri naţionale şi judeţene, respectiv interconectarea reţelelor stradale a comunelor membre, unde este posibil - promovarea culturii şi moştenirii locale - dezvoltarea serviciilor sociale pentru copii din învăţământul obligatoriu În acelaşi timp, porţiunile de drum în cauză fac parte din zona de siguranţă a căii ferate, ceea ce impune aplicarea unui proces tehnologic special în cadrul lucrărilor de modernizare, implicând costuri majorate faţă de cele normale. Din aceste considerente porţiunile de drum nu au putut fi incluse în proiectul "Dezvoltarea Integrată a Microregiunii Felcsik:Proiect Secundar Nr.3:Investiţii infrastructura de drumuri în comuna Mădăraş. Dat fiind faptul că aceste porţiuni fac legătura între secţiuni de drumuri comunale a căror reabilitare este inclusă în proiectul mai sus amintit, efectuarea lucrărilor de modernizare este imperativă pentru ca reabilitarea secţiunilor de drumuri comunale să poate fi terminată.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
Poteniali beneficiari sunt locuitori comunelor membre ADI Felcsik, adica 16.147 persoane (conform datelor oficiale INS pentru anul 2018), instituțiile publice, antreprenorii care activeză pe teriotoriul comunei Mădăraş.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Comuna Mădăraş din surse proprii a finalizat proiectul tehnic cu toate avizele necesare implementării investiţiei.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

76% - 100%