Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 (actualizare proiect, faza DALI + PT)

Direcția Generală Tehnică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 (actualizare proiect, faza DALI + PT)
Clasificare
Categoria bugetara: 
84.02 Transporturi
Cheltuieli bugetare: 
...03.01.drumuri și poduri
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de transport
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Inlăceni - Énlaka
Adresa: 
DJ 136B, sectorul km 13+100 - 21+200
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Consolidarea acestui sector va permite menținerea stării de viabilitate a drumului, economisirea timpului și a carburanților, reducerea costurilor de operare a autovehiculelor, îmbunătățirea condițiilor de circulație, a fluenței traficului, dezvoltarea socio–economică a localităților de a lungul drumului județean DJ 136B.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Drumul județean DJ 136B are o lungime totală de 24,306 km, din care sectorul 13+100 – 21+200 este drum pietruit. Pentru locuitorii satului Inlăceni, Firtușu și Păuleni, acest sector de drum prezintă singura legătură cu DN 13A, respectiv DJ 135.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Mărirea confortului circulației, creșterea traficului local, îmbunătățirea factorilor socio-economici a zonei.
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Nu este cazul.
Obiectivele proiectului: 
- consolidarea acestui sector de drum și realizarea unui sistem rutier elastic - reabilitarea și/sau reconstrucția lucrărilor de artă pe acest sector
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
locuitorii satului Inlăceni, Firtușu și Păuleni
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
113.74 mii lei
Denumirea investitiei
Consolidare sistem rutier pe DJ 136B, județul Harghita, km 13+100-21+200 (actualizare proiect, faza DALI + PT)
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu