Aparatură medicală

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Aparatură medicală
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
SPITALUL DE PSIHIATRIE TULGHES-DOTARE SPATII SPITALIZARE CU APARATURĂ
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
-
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș - dotare aparatură spații de spitalizare
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Dotarea spitalului cu aparatură medicală
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Îmbunătățirea dotarilor spitalului
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Dotarea spitalului cu aparatură medicala prin constituirea fondului de dezvoltare din excedentul anului 2016.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spatiile de spitalizare ale Spitalului de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
323.24 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri Proprii - fond de dezvoltare
Suma aprobată pt anul în curs: 
323.24 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Aparatură medicală 323.24 0.00 323.24 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu