Reabilitarea terenului de sport în satul Păuleni-Ciuc2019
50000
Păuleni-Ciuc - Csíkpálfalva
Descrierea investitiei / A beruházás leírása
A projekt megvalósulásával Csíkpálfalva Csíkszereda felőli bejáratánál az 5010 mp községi területen egy 112,35 mp épület kapna helyet, női és férfi öltözőkkel valamint illemhellyel 38,59 nm-n, egy 19,68 nm-s közlekedővel, 23,75 nm kiárusító bódéval, valamint egy 15,98 nm terasszal, a sportpálya 1125 nm-s gyepes területtel
Obiectivul investiției / A beruházás általános és sajátos célja
A célja a falu lakóinak rekreációs igényeinek kielégítése.
Justificarea necesităţii finanţării / A támogatási kérelem megalapozása
Mivel Csíkpálfalva község alacsony költségvetéssel és minimális saját jövedelemmel rendelkezik, saját erőből nem tudja kivitelezni ezt a beruházást.
Potenţialii beneficiari ai investiției / A beruházás célcsoportjai
A célcsoport elsősorban a falu, a község lakossága, a 2011-s népszámlálási adatok szerint 1836 fő, de a megyeszékhely közelsége a település jó levegője miatt a városi lakosság is igénybe veheti.
Stadiul actual al investiției / A beruházás jelenlegi helyzete
Elkészült a kivitelezési terv, forrás hiány miatt nem hirdethető közbeszerzési eljárás a kivitelezésére.

Procentul de implementare a investiţiei în momentul solicitării / A beruházás állapota az igényléskor

1% - 10%