ECOGRAF

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

ECOGRAF
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aparatele sunt indispensabile pentru un diagnostic cât mai precis. Sunt dispozitive medicale, care asigură stabilirea rapidă a diagnosticului. Utilizarea acestui aparate ridică nivelul calității actului medical la un nivel superior.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Ecografele existente momentan în dotarea spitalului sunt învechite nu mai sunt performante, oferă imagini greu interpretabile, cu posibile erori de diagnostic. În vederea îmbunătățirii calității serviciului medical este absolut necesară dotarea secțiilor spitalului cu aparatură adecvată, de înaltă performanta.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
1 428.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
1 428.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
ECOGRAF 1428.00 0.00 1428.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu