Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea necesității aportului la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Gheorgheni - Gyergyószentmiklós
Adresa: 
Judetul Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Municipiul Gheorgheni si Judetul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aderarea Judetului Harghita, prin Consiliul Judetean Harghita in Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Elaborarea Planului de Dezvoltare Zonala pentru arealul situat in zona Lacul Rosu, Muntii Giurgeu-Hasmas
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
5.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
5.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Lacul Rosu - Gyilkosto Kozosegi Fejlesztesi Tarsulas 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu