Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Hasmasul Mare

Direcţia Generală Economică

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea și oportunitatea necesității aportului la constituirea patrimoniului iniţial al Asociaţiei
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Hasmasul Mare
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
4. Active financiare - Participare la capital social (72.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Bălan - Balánbánya
Adresa: 
Str. 1 Decembrie nr. 25, judetul Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Comuna Sandominic, Comuna Ciceu, Comuna Madaras, Comuna Danesti, Comuna Carta, Comuna Tomesti, Comuna Mihaileni, Comuna Leliceni, Comuna Pauleni Ciuc, COmuna Siculeni, Comuna Racu, Consiliul Judetean Harghita.
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Aderarea Judetului Harghita, prin Consiliul Judetean in Asociatia de Dezvoltare Intercmunitara Hasmasul Mare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Asociatia are scopul de a infiinta, finanta, exploata, monitoriza si controla in comun serviciul public de iluminat, precum si crearea, modernizarea si controlarea serviciului public de iluminatpe raza de competenta a unitatilor administrativ-teritoriale membre, precum si realizarea in comun a unor proiecte de investitii publice de interes zonal sau regional.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
0.30 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
0.30 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Hasmasul Mare 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu