Scaner de carte

Biblioteca Judeţeană Kájoni János

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Scaner de carte
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.02 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.02. biblioteci publice județene
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
infrastructura biblioteca
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Str. Stadion nr. 1/bis
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Biblioteca Judeteana "Kajoni Janos"
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Biblioteca se ocupa cu digitizarea documentelor valoroase din punct de vedere al continutului local-regional, apartinand colectiilor speciale de documente tiparite pe teritoriul Tinutului Secuiesc. Digitizarea si difuzarea acestor documente este important din punct de vedere al pastrarii si valorificarii patrimoniului cultural local.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Biblioteca nu dispune de scaner de carte performant pentru desfasurarea activitatii de digitizare.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
DOCUMENTE ŞI POZE
Poze: 
Obiectivele proiectului: 
Sprijinirea cercetarii stiintifice a istoriei locale si a culturii locale, acces cat mai larg la informatii cu privire la Tinutul Secuiesc
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Cercetatori stiintifici a istoriei locale si a culturii locale, membrii comunitatilor locale din secuime si orice persoana interesata de informatii cu continut local-regional.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
122.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
122.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Scaner de carte 122.00 122.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu