MODERNIZARE CLĂDIRE ORL PRIN IMPLEMENTARE SISTEM DE DETECTARE ȘI SEMNALIZARE A INCENDIILOR str. Szasz Endre nr.4

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

MODERNIZARE CLĂDIRE ORL PRIN IMPLEMENTARE SISTEM DE DETECTARE ȘI SEMNALIZARE A INCENDIILOR str. Szasz Endre nr.4
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea spitaluli ORL str. Szasz Endre nr.4
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
În conformitate cu OMAI 163/2007 art. 50, lit.b, art. 71 alin. (2) lit b, Omai 146/2013 art.122 alin. (1), Normativul P 118/3-2015 art.3.3.1 alin. (1) lit. (c). Spațiile din unitățile sanitare se dotează cu sisteme de detectare și semnalizare în caz de incendiu, din acest motiv este necesara executarea sistemelor de detectare și semnalizare a incendiilor în clădirile spitalului. Acest sistem este necesar și pentru obtinerea autorizației de securitate la incendiu. Sistemul de detectare, semnalizare și avertizare a incendiilor este o instalație cu rol de protecție, având ca scop detectarea și semnalizarea în cât mai scurt timp posibil a apariției unui început de incendiu în spațiile protejate, precum alarmarea personalului, a echipelor de pompieri și a tuturor persoanelor aflate în zonă care pot ajuta la stingerea incendiului și la limitarea efectelor acestuia.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În momentul de față clădirea ORL- Fizioterapie nu este dotata cu sistem de detectare și semnalizare a incendiilor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
63.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
63.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
MODERNIZARE CLĂDIRE ORL PRIN IMPLEMENTARE SISTEM DE DETECTARE ȘI SEMNALIZARE A INCENDIILOR str. Szasz Endre nr.4 63.00 0.00 63.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu