VIDEO COLONOSCOP

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

VIDEO COLONOSCOP
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Colonoscoapele din dotarea laboratorului sunt uzate și învechite, de generație veche depășite și amortizate atât fizic cât și moral. Noua trusă de calitate HD este dotata cu un singur colonoscop. Vechile colonoscoape nu vor putea fi utilizate la acest sistem. Pentru asigurearea activității în laborator la un nivel calitativ superior – HD, precum și asigurarea creșterii numărului de investigații, soluția este achiziția încă a două colonoscoape. În cadrul laboratorului de endoscopie în 2018, s-a achiziționat un sistem de videoendoscoape de generație nouă HD, care asigură o calitate superioară a investigațiilor endoscopice. Caracteristicile tehnice superioare a endoscoapelor asigură ca investigațiile să fie mai ușor tolerate de către pacienți, discomfortul fiind mult diminuat. Prin achiziția a încă două videocolonoscoape HD, se definitivează trecerea la videocolonoscoape HD, având în vedere ca trei endoscoape asigură o activitate cursivă în laborator fără perioade inutile de așteptare din partea pacienților.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În laboratorul de endoscopie efectuăm numeroase colonoscopii, cca. 1200 investigații anual, astfel încât endoscoapele din dotare se uzează, periodic trebuiesc înlocuite, iar în momentul de față este necesara trecerea la un nivel calitativ superior, la videoendoscopia HD.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacienții spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
202.30 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
202.30 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
VIDEO COLONOSCOP 202.30 0.00 202.30 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu