Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (expertiza si proiectare)

Serviciul Public Salvamont

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea investiţiei
Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (expertiza si proiectare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
54.02 Alte servicii publice generale
Cheltuieli bugetare: 
...50. alte servicii publice generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Infrastructură de turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Harghita-Băi - Hargitafürdő
Adresa: 
Villa nr.23
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita și Serviciului Public de Salvamont și Salvaspeo al Consiliului Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Clădirea Bazei Salvamont se află amplasată pe un deal cu pantă în direcția construcției și datorită apelor de ploaie sau în perioada topirii zăpezilor, pereții /fundația acesteia prezintă urme de infiltrații și există riscul deteriorării acestor elemente componente din structura de rezistență a clădirii , care periclitează folosința în condiții optime ale acestuia, prin apariție igrasiei și pătrunderii apei în subsol, care în timp creează condiții optime apariției mucegaiului și în cel mai rău caz a ciupercii lacrimogene, care a fost semnalată prin mai multe adrese către Consiliul Judeţean Harghita (adresa nr. 127/09.05.2016 adresa nr. 188/12.07.2016 etc.). Pentru înlăturarea acestui pericol, în primul rând este necesară eliminarea cauzelor ce duc la infiltrarea apelor pluviale și freatice în elementele de construcții prin proiectarea și executarea unei drenaj, care este un sistem construit la limita exterioară și hidroizolarea peretelui fundației. Este necesară includerea investiției în ”Lista obiectivelor de investiţii cu finanţare integrală sau parţială de la buget pe anul 2017” și în Bugetul de venituri și cheltuieli al Județului Harghita pe anul bugetar 2017.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Clădirea Bazei Salvamont se află amplasată pe un deal cu pantă în direcția construcției și datorită apelor de ploaie sau în perioada topirii zăpezilor, pereții /fundația acesteia prezintă urme de infiltrații și există riscul deteriorării acestor elemente componente din structura de rezistență a clădirii , care periclitează folosința în condiții optime ale acestuia, prin apariție igrasiei și pătrunderii apei în subsol, care în timp creează condiții optime apariției mucegaiului și în cel mai rău caz a ciupercii lacrimogene, care a fost semnalată prin mai multe adrese către Consiliul Judeţean Harghita (adresa nr. 127/09.05.2016 adresa nr. 188/12.07.2016 etc.).
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Obiectivul principal este mentinerea stari bazei salvamont. Fara lucrarile de drenaj Villa nr.23 poate sa deveni nelocuibil
Oportunitatea investiţiei
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Contract de administrare nr.9813 din 2012
Obiectivele proiectului: 
Expertiza si Proiectarea unei drenaj, care este un sistem construit la limita exterioară și hidroizolarea a peretelui fundației. Proiectul va conţine toate documentaţiile necesare, măsurători topo, geo, avize, autorizații etc
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Baza de salvamont Harghita Băi, Echipa de salvamont și în mod indirect turiștii care utilizează infrastructura de agrement turistic existent în localitatea Harghita Băi și în imediata apropiere a acesteia.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
8.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
8.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Drenaj și hidroizolație subsol la Baza Salvamont din Harghita-Băi (expertiza si proiectare) 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu