Grup electrogen

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Grup electrogen
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
Tulgheș,nr.342,Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
achiziționarea acestui grup electrogen este necesar pentru buna desfășurare a activității spitalului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
in cazul deranjamentelor electrice generatorul actual al unitații nu face fata necesarului de energie electrică
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
achiziționarea acestui grup electrogen este necesar pentru buna desfășurare a activității spitalului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
297.00 mii lei
Denumirea investitiei
Grup electrogen
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu