Grup electrogen

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Grup electrogen
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
Tulgheș,nr.342,Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
achiziționarea acestui grup electrogen este necesar pentru buna desfășurare a activității spitalului.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
in cazul deranjamentelor electrice generatorul actual al unitații nu face fata necesarului de energie electrică
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
achiziționarea acestui grup electrogen este necesar pentru buna desfășurare a activității spitalului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
297.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
297.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Grup electrogen 297.00 0.00 297.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu