Sistem de filtrare apă

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Sistem de filtrare apă
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș- Stația de tratare a apei
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
Tulgheș,nr.342, Harghita
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș- Stația de tratare a apei
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Situatia existenta: Montarea acestui sistem de filtrare pe conducta de refulare a pompei de apă brută, va constitui o bună protecție a filtrelor din Stația de tratare și va înlătura riscul de blocare a acestor filtre. Necesitatea achizitiei: 1) Pentru refularea pompei de apă brută, pe conducta ce leagă pompa de apă brută și decantorul lamelar este necesar să montăm un sistem de filtrare a apei cu posibilitatea de purjare (curășire/spalare), deoarece este important ca filtrul de nisip cuarțos sau în filtrul cu cărbune activ să nu pătrundă diverse materii antrenate de apa brută, care ar perturba buna funcționare a acestor filtre, putându-le chiar bloca. 2) Materiile/materialele reținute de acest filtru pot fi înlăturate prin purjare, deschizând robinetul de purjare. 3) Materialele grosiere (frunze, bucăți de crengi, etc.) vor fi reținute la gura de captare, la sorbul pompei de apă brută, sistemul de filtrare având rolul de a reține particolele fine, antrenate de apa brută, cele care nu au fost reținute la gura de captare, pe traseul canalului de aducțiune și de sorbul pompei de apă brută. Valoarea estimată pentru achiziționarea acestui sistem de filtrare este de 8.70 mii lei cu TVA, preț ce include procurarea sistemului de filtrare, montajul în sistemul nostru, precum și punerea în funcțiune al acestuia. Sursa de finanțare : Venituri proprii: fond de dezvoltare.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Necesitatea achizitiei: 1) Pentru refularea pompei de apă brută, pe conducta ce leagă pompa de apă brută și decantorul lamelar este necesar să montăm un sistem de filtrare a apei cu posibilitatea de purjare (curășire/spalare), deoarece este important ca filtrul de nisip cuarțos sau în filtrul cu cărbune activ să nu pătrundă diverse materii antrenate de apa brută, care ar perturba buna funcționare a acestor filtre, putându-le chiar bloca. 2) Materiile/materialele reținute de acest filtru pot fi înlăturate prin purjare, deschizând robinetul de purjare. 3) Materialele grosiere (frunze, bucăți de crengi, etc.) vor fi reținute la gura de captare, la sorbul pompei de apă brută, sistemul de filtrare având rolul de a reține particolele fine, antrenate de apa brută, cele care nu au fost reținute la gura de captare, pe traseul canalului de aducțiune și de sorbul pompei de apă brută. Valoarea estimată pentru achiziționarea acestui sistem de filtrare este de 8.70 mii lei cu TVA, preț ce include procurarea sistemului de filtrare, montajul în sistemul nostru, precum și punerea în funcțiune al acestuia.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Situatia existenta: Montarea acestui sistem de filtrare pe conducta de refulare a pompei de apă brută, va constitui o bună protecție a filtrelor din Stația de tratare și va înlătura riscul de blocare a acestor filtre. Necesitatea achizitiei: 1) Pentru refularea pompei de apă brută, pe conducta ce leagă pompa de apă brută și decantorul lamelar este necesar să montăm un sistem de filtrare a apei cu posibilitatea de purjare (curășire/spalare), deoarece este important ca filtrul de nisip cuarțos sau în filtrul cu cărbune activ să nu pătrundă diverse materii antrenate de apa brută, care ar perturba buna funcționare a acestor filtre, putându-le chiar bloca. 2) Materiile/materialele reținute de acest filtru pot fi înlăturate prin purjare, deschizând robinetul de purjare. 3) Materialele grosiere (frunze, bucăți de crengi, etc.) vor fi reținute la gura de captare, la sorbul pompei de apă brută, sistemul de filtrare având rolul de a reține particolele fine, antrenate de apa brută, cele care nu au fost reținute la gura de captare, pe traseul canalului de aducțiune și de sorbul pompei de apă brută. Valoarea estimată pentru achiziționarea acestui sistem de filtrare este de 8.70 mii lei cu TVA, preț ce include procurarea sistemului de filtrare, montajul în sistemul nostru, precum și punerea în funcțiune al acestuia. Sursa de finanțare : Venituri proprii: fond de dezvoltare.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș- Stația de tratare a apei
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
7.11 mii lei
Sursa de finanțare: 
Alte surse
Denumirea sursei de finantare: 
Venituri Proprii - fond de dezvoltare
Suma aprobată pt anul în curs: 
7.11 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Sistem de filtrare apă 7.11 0.00 7.11 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu