REPARATII CAPITALE CENTRU DE STERILIZARE

Spitalul Judeţean de Urgenţă

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

REPARATII CAPITALE CENTRU DE STERILIZARE
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Sanitar
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Amplasament: 
Cladirea principala a spitalului
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
STERILIZARE
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Îmbunătățirea și modernizarea Centrului de Sterilizare care deservește unitatea sanitară, astfel încât să se ridice la standardele actuale în sterilizare. Delimitarea circuitelor și a personalului din serviciu în funcție de zona de risc prin restructurare și realizare de bariere tehnologice. Realizarea unei zone de curățare și dezinfecție centralizată a instrumentarului chirurgical și moale care necesită sterilizare. Realizarea unei zone curate de inspectie, impachetare a instrumentarului care urmează sterilizat. Trasabilitatea corespunzătoare, digitală, a materialului sterilizat. Dotarea Centrului de Sterilizare cu un aparat de sterilizare cu plasmă pentru instrumentarul termosensibil (neurochirurgie, etc.).
Deficiențe majore ale situației actuale: 
In momentul de fata sterilizarea instrumentelor in cadrul spitalului se desfasoara in conditii necorespunzatoare principalele probleme fiind lipsa unor circuite clare, delimitate, sterilizatoare nefuncționale, lipsă zona pregătire instrumentar (procesare) în vederea sterilizării, lipsă sterilizator la temperatură joasă pentru instrumentarul termosensibil, trasabilitate inexistentă a circuitului materialelor sterilizate.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Imbunatatirea calitatii serviciilor medicale
Obiectivele proiectului: 
Modernizarea spitalului
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Pacientii spitalului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
468.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
468.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
REPARATII CAPITALE CENTRU DE STERILIZARE 468.00 0.00 468.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
12 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu