Achizitia unui cazan si boiler la centrala termica

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Achizitia unui cazan si boiler la centrala termica
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.30 alte servicii culturale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport (subcapitolul 71.01.02)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Cultura.
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Adresa: 
Lazarea, str.Both Ferenc, nr.550
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Cultural si de Arte Lazarea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Cazanul şi boilerul de la centrala termică se găsesc într-un stadiu de uzură avansat de accea ar fi necesară schimbarea lor.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Uzura avansata a cazanului si boilerului.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Achiziţia cazanului şi boilerului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Centrul Cultural si de Arte Lăzarea si artistii participanti la taberele de creatie de arte plastica
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
42.05 mii lei
Denumirea investitiei
Achizitia unui cazan si boiler la centrala termica
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu