Achizitia unui colector de energie solara

Centrul Cultural şi de Arte Lăzarea

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Achizitia unui colector de energie solara
Clasificare
Categoria bugetara: 
67.10 Cultură, recreere și religie
Cheltuieli bugetare: 
...03.30 alte servicii culturale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Cultura
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Lăzarea - Gyergyószárhegy
Adresa: 
Lazarea, str.Both Ferenc, nr.550
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Cultural si de Arte Lazarea
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Colectorul de energie solară ar asigura o aprovizionare permanentă cu apă caldă , mai ales în lunile de primăvară, vară,acest lucru ar duce la economisire de lemn de foc.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Cheltuieli mari pentru a obtine apa calda.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Achiziţia colectorului de energie solară.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Centrul Cultural si de Arte Lăzarea si artistii participanti la taberele de creatie de arte plastica
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
25.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
25.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Achizitia unui colector de energie solara 25.00 0.00 25.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu