Lucrări de reparații acoperiș, jgheaburi, burlane și trotuar de protecție în jurul clădirii la Dispensarul medical din str. Patinoar, nr. 3

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Lucrări de reparații acoperiș, jgheaburi, burlane și trotuar de protecție în jurul clădirii la Dispensarul medical din str. Patinoar, nr. 3
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.02 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...50.50 alte instituții și acțiuni sanitare
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
sănătate
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
str. Patinoar, nr. 3
Amplasament: 
str. Patinoar, nr. 3
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita/Cadrele medicale din Dispensarul medical uman
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Imobilul care face obiectul prezentei note de fundamentare este amplasată în Miercurea Ciuc și are destinație de dispensar medical uman. - regimul juridic: imobilul se află în intravilanul orașului Miercurea Ciuc, aflat în administrarea Consiliului Judetean Harghita și în proprietatea județului Harghita. - regimul tehnic: construcție existentă, cu regim de înălțime P+E. Conform regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a construcțiilor aprobat prin H.G.R.nr.766/1997, Anexa nr.3, art.6 și în conformitate cu metodologia specifică elaborată de M.L.P.A.T. construcția se încadrează în categoria „C” de importanță. Clasa de importanță a construcției, potrivit reglementărilor tehnice și corelată cu categoria de importanță, este a III-a, construcție de importanță normală. Construcția cu destinație de dispensar este structurată pe doua niveluri, având la parter ca și la etaj cabinete medicale și spații auxiliare. Acoperișul deși a fost și este întreținută a ajuns într-o fază de degradare în care întreținerea (schimbarea țiglelor deteriorate) este foarte greu necesitând schimbarea aproximativ 100 țigle anual, iar acest tip de țigle se găsesc din ce în ce mai greu. Pe de altă parte majoritatea țiglelor prezintă exfolieri, țiglele sunt învechite, materialul acestora s-a îmbătrânit. Ar fi deci oportun schimbarea tuturor țiglelor de pe acoperiș cu țigle noi și montarea unor opritore de zăpadă pentru împiedicarea alunecării zăpezii de pe acoperiș. Jgheaburile și burlanele prezintă o degradare avansată în unele locuri sunt ruginite, îmbinările sunt slăbite permițând scurgerile de apă, în alte locuri există distorsiuni din cauza alunecărilor de zăpadă, etc.. Este nevoie deci de reparația și eventuala schimbarea elementelor sistemului pluvial. Trotuarul de protecție în jurul clădirii este îndepărtată de la clădire din cauza surpării terenului aflat dedesubtul trotuarului. Astfel acest trotuar nu mai îndeplinește rolul de protecție a clădirii, iar pe de altă parte nu este estetic. Este nevoie deci de reparația trotuarului, reașezarea la loc a plăcilor de beton, umplerea cu piatră spartă locurile unde pământul este surpată și completarea plăcilor unde este nevoie. Treptele de mozaic la intrarea clădirii s-au deteriorat și s-au crăpat în timp din cauza fenomenelor meteorologice și a surpării terenului dedesubtul treptelor. Ar fi nevoie de reabilitarea totală a treptelor însă momentan ar ajunge măcar repararea fisurilor, denivelărilor, etc. pentru a preveni accidentarea pacienților și a personalului medical care accesează clădirea.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Întreținerea greoaie a acoperișului (schimbarea țiglelor deteriorate) Jgheaburile și burlanele prezintă o degradare avansată în unele locuri sunt ruginite, îmbinările sunt slăbite permițând scurgerile de apă și formarea țurțurilor în timp de iarnă. În alte locuri există distorsiuni și deformări din cauza alunecărilor de zăpadă. Trotuarul de protecție în jurul clădirii este îndepărtată de la clădire din cauza surpării terenului aflat dedesubtul trotuarului. Astfel acest trotuar nu mai îndeplinește rolul de protecție a clădirii, iar pe de altă parte nu este estetic. Treptele de mozaic la intrarea clădirii s-au deteriorat și s-au crăpat în timp din cauza fenomenelor meteorologice și a surpării terenului dedesubtul treptelor.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Asigurarea pe termen lung și în bune condiții a serviciilor medicale pentru locuitorii județului Harghita
Oportunitatea investiţiei
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
Respectarea prevederilor Legii nr. 10/1995 Republicată privind calitatea în construcţii, cu completările și modificările ulterioare în general și în speță cele prevăzute la: ,,art. 27 Proprietarii construcţiilor au următoarele obligaţii principale: a) efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;”
Obiectivele proiectului: 
Aducerea imobilului la parametrii inițiali precum și mărirea comfortului clădirii, înbunătățirea aspectului estetic a clădirii.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Personalul medical, angajații care lucrează în imobil și cetățenii pentru care se asigură serviciile medicale din județul Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
110.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
110.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Lucrări de reparații acoperiș, jgheaburi, burlane și trotuar de protecție în jurul clădirii la Dispensarul medical din str. Patinoar, nr. 3 110.00 110.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
3 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu