Amenajare Centru de conducere și coordonare a intervenției din județul Harghita

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Amenajare Centru de conducere și coordonare a intervenției din județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
61.02 Ordine publică și siguranța națională
Cheltuieli bugetare: 
...05 protecție civilă și protecția contra incendiilor
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miecurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 8
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 8
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
1. Coordonarea acțiunilor de intervenție 2. Creșterea calității serviciilor oferite de structurile MAI 3. Prelucrare datelor referitoare la sesizările telefonice sau directe într-un singur sistem
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
100.00 mii lei
Denumirea investitiei
Amenajare Centru de conducere și coordonare a intervenției din județul Harghita
Durata
Durata estimată (luni): 
36 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu