Amenajare Centru de conducere și coordonare a intervenției din județul Harghita

Inspectoratul pentru Situații de Urgență

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
Amenajare Centru de conducere și coordonare a intervenției din județul Harghita
Clasificare
Categoria bugetara: 
61.02 Ordine publică și siguranța națională
Cheltuieli bugetare: 
...05 protecție civilă și protecția contra incendiilor
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miecurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 8
Amplasament: 
Miercurea Ciuc, str. Iancu de Hunedoara nr. 8
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
1. Coordonarea acțiunilor de intervenție 2. Creșterea calității serviciilor oferite de structurile MAI 3. Prelucrare datelor referitoare la sesizările telefonice sau directe într-un singur sistem
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
100.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
100.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Amenajare Centru de conducere și coordonare a intervenției din județul Harghita 620.00 100.00 0.00 0.00 520.00
Durata
Durata estimată (luni): 
36 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu