Generator de curent electric

Direcția Generală Patrimoniu

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Generator de curent electric
Clasificare
Categoria bugetara: 
51.02 Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli bugetare: 
...01.03 autorități executive
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
1. Maşini, echipamente şi mijloace de transport
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Administrație
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, P-ța Libertății nr. 5, judeâul Harghita
Amplasament: 
Palatul Administrativ al Județului Harghita.
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Palatul Administrativ al Consiliului Județean Harghita în prezent este racordat doar la rețeaua publică de electrificare și în cazul unor pene de curent, toată clădirea rămâne fără curent electric. Astfel, în lipsa unor surse alternative de curent electric, nu mai pot fi alimentate: centrala termică, centrala telefonică, camera serverelor și alte echipamente importante. De asemenea, penele de curent pot compromite unele activități foarte importante, cum sunt alegerile (locale, generale, parlamentare, etc.) sau alte evenimente organizate în clădire. Având în vedere cele prezentate, se propune achiziționarea unui generator de curent electric care poate asigura funcționarea aparatelor electrice de strictă necesitate sau desfășurarea activităților exemplificate mai sus.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa unei surse alternative de curent electric.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Posibilitatea funcționării aparatelor electrice de strictă necesitate sau/și desfășurării în mod continuu a unor activități de importanță maximă în clădirea Palatului Administrativ al Consiliului Județean Harghita.
Obiectivele proiectului: 
Asigurarea unei surse alternative de curent electric în vederea alimentării unor echipamente electrice importante din Palatul Administrativ al Județului Județean Harghita.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Palatul Administrativ al Județului Județean Harghita.
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
77.35 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
77.35 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Generator de curent electric 77.35 77.35 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu