Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților
Clasificare
Sursă de finanțare: 
Bugetar
Capitol: 
80.02.01.10 Programe de dezvoltare regionala si sociala
Centru Bugetar: 
CJH - Program pentru ocrotirea si conservarea imaginii satului harghitean
Articol aliniat: 
71.01.30 Alte active fixe
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
c) cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor şi a altor studii aferente obiectivelor de investiţii
Cheltuieli pentru elaborarea studiilor: 
71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Reglementări urbanistice
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cârța - Karcfalva
Ineu - Csíkjenőfalva
Joseni - Gyergyóalfalu
Săcel - Románandrásfalva
Uilac - Újlak
Şoimuşu Mic - Kissolymos
Şoimuşu Mare - Nagysolymos
Vidacut - Székelyhidegkút
Secuieni - Újszékely
Eliseni - Székelyszenterzsébet
Bodogaia - Alsóboldogfalva
Adresa: 
Cârța, Ineu, Săcel, Uilac, Șoimoșu Mare, Șoimoșu Mic, Vidacut, Secuieni, Eliseni, Bodogaia, Joseni
Amplasament: 
Cârța, Ineu, Săcel, Uilac, Șoimoșu Mare, Șoimoșu Mic, Vidacut, Secuieni, Eliseni, Bodogaia, Joseni
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Jud. Hr. și localitățile implicate
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
De la inițierea programului în anul 2009 din cele 264 de localități a județului s-a inventariat patrimoniul construit a 85 de localități – 9-11 localități pe an.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
PUG-urile localităților nu abordă această tematică de patrimoniu construit valoros și protejat pe plan local.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Îmbunătățirea imaginii satelor din județ.
DOCUMENTE ŞI POZE
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia de protejare a monumentelor istorice din județul Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
L 350/2001
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Strategia de protejare a monumentelor istorice din județul Harghita
Obiectivele proiectului: 
Identificarea elementelor de patrimoniu construit și/sau natural precum și a zonelor construite protejate în cadrul localităților.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Locuitorii județului
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
132.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
132.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Studii privind patrimoniul construit tradițional al localităților 132.00 132.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu