R.K. Învelitoare la Pavilionul nr.3 ( spațiu de spitalizare)

Spitalul de Psihiatrie Tulgheş

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea executării lucrărilor aferente investiţiei
R.K. Învelitoare la Pavilionul nr.3 ( spațiu de spitalizare)
Clasificare
Categoria bugetara: 
66.10 Sănătate
Cheltuieli bugetare: 
...06.01 spitale generale
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
e) lucrări de foraj, cartarea terenului, fotogrammetrie, determinări seismologice, consultanţă, asistenţă tehnică şi alte cheltuieli asimilate investiţiilor, potrivit legii (subcapitolul 71.03)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
-
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Tulgheș - Gyergyótölgyes
Adresa: 
TULGHES, NR.234, JUD.HARGHITA
Amplasament: 
Incinta Spitalului de Psihiatrie Tulghes - Pavilionul nr.3
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Spitalul de Psihiatrie Tulgheș
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Prin Proiectulul nr. 33/2013, întocmit de SC LAROCA PROJECT SRL TOPLIȚA, intenționăm să înlocuim învelitoarea Pav. nr 3, aceasta pentru a proteja întreaga clădire de infiltrațiile de apă , ce apar și pot aparea din cauza placilor de azbociment ce sunt crapate. Datorită vechimii placilor de azbociment ne comfruntăm cu probleme de infiltrare a apei în podul cladirii. Intenționăm să înlocuim învelitoarea cu o învelitoare din tablă de oțel tip Lindab, iar pentru uniformitatea culorii învelitorilor din incinta noastră, tabla va avea culoarea verde. De asemenea se vor înlocui jgheaburile și burlanele aferente. Pavilionul nr.3 are ca destinație spațiu de spitalizare la etaj, iar la parterul acestui pavilion se desfașoară diverse activitați conexe profilului nostru.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
-
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
-
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
-
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
73.71 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
73.71 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
R.K. Învelitoare la Pavilionul nr.3 ( spațiu de spitalizare) 73.71 0.00 73.71 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
1 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu