Dezvoltare site-uri de specialitate www.patrimoniuconstruit.ro și www.tinutulsecuiesc-360.ro

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Dezvoltare site-uri de specialitate www.patrimoniuconstruit.ro și www.tinutulsecuiesc-360.ro
Clasificare
Categoria bugetara: 
80.02 Acțiuni generale economice, comerciale și de muncă
Cheltuieli bugetare: 
...01.10. programe de dezvoltare regională și locală
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
Alte active fixe: 
Subcapitolul 71.01.30
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Cultură
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Alte localităţi - Más települések
Adresa: 
Județul Harghita
Amplasament: 
Județul Harghita
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Consiliul Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Promovarea/punerea în evidență a valorilor monumentelor istorice clasate ale județului precum și a obiectivelor de patrimoniu construit și natural identificate în cursul inventarierii din cadrul programului propriu “Ocrotirea și conservarea imaginii satului Harghitean” și prin metode digitale este important pentru diseminarea valorilor județului precum și pentru accesibilitatea mai ușoară a rezultatelor programelor din domeniu.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Lipsa datelor accesibile publicului larg despre patrimoniul construit tradițional cu valoare din Județul Harghita.
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Prezentarea situației actuale către cei interesați și valorificarea patrimoniului construit din județ prin atragerea atenției turiștilor în spațiul virtual.
DOCUMENTE ŞI POZE
Oportunitatea investiţiei
Încadrarea obiectivului în politicile de investiții, strategii sau proiecte aprobate: 
Strategia de protejare a monumentelor istorice din județul Harghita
Actele legislative care reglementează domeniul investiției: 
L 422/2001 și L 215/2001
Acorduri, contracte, etc., care obligă la cofinanțarea/realizarea investiției: 
Strategia de protejare a monumentelor istorice din județul Harghita
Obiectivele proiectului: 
Dezvoltarea spațiului virtual dedicat prezentării rezultatelor programului “Ocrotirea și conservarea imaginii satului Harghitean” și a celorlalte programe derulate de către direcția Arhitect Șef în domeniul protejării patrimoniului construit al județului.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Vizitatorii paginii web de specialitate a Consiliului Județean Harghita www.patrimoniuconstruit.ro și www.virtualisszekelyfold.ro
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
30.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
30.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Dezvoltare site-uri de specialitate www.patrimoniuconstruit.ro și www.tinutulsecuiesc-360.ro 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu