Film de animație despre legenda Sfântului Ladislau

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Film de animație despre legenda Sfântului Ladislau
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism , cultură
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Dîrjiu - Székelyderzs
Adresa: 
Dârjiu, Biserica Unitariană
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Comuna Dârjiu și Parohia Unitariană Dârjiu
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Legislația de specialitate cu privire la protejarea monumentelor cu valoare mondială prevede implementarea Planurilor anuale de protecție și gestiune a monumentelor Unesco aflate pe teritoriul județului, în cazul nostru – Situl rural Dârjiu. Pe anul 2017, pentru promovarea/punerea în evidență a valorilor monumentului, propunem achiziționarea unui film de animație despre legenda Sfântului Ladislau după picturile murale aflate pe perețile bisericii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Numărul vizitatorilor foarte scăzută (aprox. 10%) față de celelalte situri rurale cu biserici fortificate înscrise pe lista Unesco - Viscri, Saschiz, Biertan, Valea Viilor, Călnic și Prejmer
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Prezentarea interactivă a legendei Sfântului Ladislau după picturile murale aflate pe perețile bisericii.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Vizitatorii paginii web a monumentului Unesco precum și a paginilor de specialitate a Consiliului Județean Harghita www.patrimoniuconstruit.ro și www.virtualisszekelyfold.ro
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
13.00 mii lei
Denumirea investitiei
Film de animație despre legenda Sfântului Ladislau
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu