Film de animație despre legenda Sfântului Ladislau

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Film de animație despre legenda Sfântului Ladislau
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism , cultură
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Dîrjiu - Székelyderzs
Adresa: 
Dârjiu, Biserica Unitariană
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita, Comuna Dârjiu și Parohia Unitariană Dârjiu
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Legislația de specialitate cu privire la protejarea monumentelor cu valoare mondială prevede implementarea Planurilor anuale de protecție și gestiune a monumentelor Unesco aflate pe teritoriul județului, în cazul nostru – Situl rural Dârjiu. Pe anul 2017, pentru promovarea/punerea în evidență a valorilor monumentului, propunem achiziționarea unui film de animație despre legenda Sfântului Ladislau după picturile murale aflate pe perețile bisericii.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
Numărul vizitatorilor foarte scăzută (aprox. 10%) față de celelalte situri rurale cu biserici fortificate înscrise pe lista Unesco - Viscri, Saschiz, Biertan, Valea Viilor, Călnic și Prejmer
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
Prezentarea interactivă a legendei Sfântului Ladislau după picturile murale aflate pe perețile bisericii.
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Vizitatorii paginii web a monumentului Unesco precum și a paginilor de specialitate a Consiliului Județean Harghita www.patrimoniuconstruit.ro și www.virtualisszekelyfold.ro
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
13.00 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
13.00 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Film de animație despre legenda Sfântului Ladislau 13.00 13.00 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
4 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu