Realizare foraj de prospecțiune pt. apă potabilă în zona lacului Sfânta Ana

Arhitect Şef

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

--------------
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Realizare foraj de prospecțiune pt. apă potabilă în zona lacului Sfânta Ana
Clasificare
Categoria bugetara: 
87.02 Alte acțiuni economice
Cheltuieli bugetare: 
...04. turism
Obiectivele de investitii: 
2. Investiţii noi – Construcții
Investiţii noi: 
a) Investiţii noi – Construcții (subcapitolul 71.01.01)
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
turism
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Cozmeni - Kozmás
Adresa: 
Cozmeni - Lacul Sfânta Ana
Amplasament: 
Cabana Lacul Sfânta Ana
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Județul Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Pentru a asigura servicii turistice de calitate superioară în zona Lacul Sfânta Ana – Tinovul Mohoș este necesară alimentarea zonei cu apă potabilă. Astfel s-ar asigura alimentarea cu apă pentru cabană, camping, grupuri sanitare etc. Acest obiectiv s-ar realiza în concordanță cu propunerea din planul de urbanism zonal: Reorganizarea spațiilor de vizitare a zonei protejate din jurul Lacului Sfânta Ana și Tinovul Mohos. Pentru a realiza acest obiectiv din planul de urbanism zonal dorim să realizăm un studiu hidrologic și hidrogeologic prospectarea rezervelor de apă în bazinul hidrografic superior Pârâul roșu – zona Mohos, comuna Cozmeni. - executarea de foraje de prospectare cu adâncimea de circa 100 m - obținerea autorizațiilor necesare pentru aceste lucrări
Deficiențe majore ale situației actuale: 
În zona Lacul Sfânta Ana – Tinovul Mohoș este necesară alimentarea zonei cu apă potabilă
Prognoze pe termen mediu și lung: 
Rezultatul așteptat: prin determinarea rezervelor de apă din craterul Mohos vom afla dacă este posibilă alimentarea din această sursă și vom putea compara costurile acesteia cu alte soluții de alimentare, cum ar fi racordarea la o rețea existentă în zonă (necesită pomparea apei la o altitudine semnificativ mai mare) sau transportul cu autoutilitare cu cisterne.
Obiectivele proiectului: 
Rezolvarea infrastructurii în zona turistică Lacul Sfânta Ana
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
turiști
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
130.20 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
130.20 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Realizare foraj de prospecțiune pt. apă potabilă în zona lacului Sfânta Ana 130.20 130.20 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
6 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu