Software (pachete software pentru reţele internet şi intranet sistem de operare Windows 10 PRO)

Centrul Judetean Militar

Nr de înregistrare CJH _________ / ___________

APROBAT
ORDONATOR DE CREDIT
.............................................


NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind necesitatea si oportunitatea achiziţionării
Software (pachete software pentru reţele internet şi intranet sistem de operare Windows 10 PRO)
Clasificare
Categoria bugetara: 
60.02 Apărare
Cheltuieli bugetare: 
...02 apărare națională (centre militare)
Obiectivele de investitii: 
3. Alte cheltuieli de investiţii
Alte cheltuieli de investitii: 
b) dotări independente
Dotari independente: 
3. Alte active fixe
INFORMAŢII GENERALE
Domeniul acoperit de investiție: 
Informatica
LOCAŢIA DE IMPLEMENTARE A INVESTIŢIEI
Marcarea locaţiei / Helyszín megjelölése: 
Localitatea: 
Miercurea Ciuc - Csíkszereda
Adresa: 
Miercurea Ciuc, str. Piata Cetatii nr. 1
Amplasament: 
-
Beneficiarul investiției / Parteneri, dacă este cazul: 
Centrul Militar Județean Harghita
DESCRIEREA INVESTIŢIEI
Necesitatea investitiei
Necesitatea investiției: 
Investiţia este necesară pentru a asigura compatibilitarea sistemelor de operare a calculatoarelor și laptopurilor din dotarea instituției cu cele din reţeaua INTRAMAN, precum și pentru adaptarea la cerințele noi în domeniul tehnologiei informaţiei, este necesară perfecționarea permanentă a suportului informatic.
Deficiențe majore ale situației actuale: 
- asigurarea suportului informatic necesar în activitatea instituției; - Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare - exploatarea sigură a tehnicii de calcul; - asigurarea suportului informatic necesar pentru activitatea instituției;
Prognoze pe termen mediu și lung: 
-
Obiectivele proiectului: 
- asigurarea suportului informatic necesar în activitatea instituției; - Legea 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare - exploatarea sigură a tehnicii de calcul; - asigurarea suportului informatic necesar pentru activitatea instituției;
Zonele ţintă şi/sau grupurile ţintă: 
Sediul Centrului Militar Județean Harghita
COSTUL ESTIMATIV AL INVESTIȚIEI
Valoarea necesară pentru anul în curs: 
3.60 mii lei
Sursa de finanțare: 
Buget local
Suma aprobată pt anul în curs: 
3.60 mii lei
Denumirea investitiei Prevederi TOTAL Buget local Suma aprobata Bugetul instituţiilor publice finanţate din venituri proprii integral sau parţial Suma aprobata Bugetul împrumuturilor interne Credit de angajament
Software (pachete software pentru reţele internet şi intranet sistem de operare Windows 10 PRO) 3.60 3.60 0.00 0.00 0.00
Durata
Durata estimată (luni): 
2 luni
Investiția va continua și în următorul an?: 
Nu